Phong thủy Văn Phòng Thuật phong thuỷ trong việc hoá giải bức bối

Áp dụng thuật phong thủy trong các mối quan hệ của văn phòng.

Trong văn phòng, ngoài hiệu quả công việc, phong thủy còn có tác động đến những mối quan hệ giữa các đồng nghiệp… more »

Phong thủy Văn Phòng Các loại tranh khong nên treo trong phòng lam .việc.

Nhựng loại tranh nên và không nên treo trong phòng làm việc.

Tranh treo cũng có nhiều phong cách khác nhau như phong cách truyền thống, phong cách phương Tây, phong cách trừu tượng…Và nội… more »