Phong thủy Nhà Ở Hóa giải đường đâm chếch vào cửa

Hóa giải đường đâm chếch vào cửa

Tôi tuổi Hợi (1971), có miếng đất ở cạnh ngã ba đường. Ở phía trước có con đường đâm chếch vào chính hướng… more »

Phong thủy Văn Phòng Thuật phong thuỷ trong việc hoá giải bức bối

Áp dụng thuật phong thủy trong các mối quan hệ của văn phòng.

Trong văn phòng, ngoài hiệu quả công việc, phong thủy còn có tác động đến những mối quan hệ giữa các đồng nghiệp… more »