Tướng nhà từ bên ngoài theo phong thủy

Một trong những bí quyết xem phong thủy đó là phải quan sát, xem xét từ bên ngoài ngôi nhà!

Tướng nhà từ bên ngoài theo phong thủy
Tướng nhà từ bên ngoài theo phong thủy


Quan sát từ bên ngoài ngôi nhà?

Đúng! “ ngoài nhà”, chứ không phải “ trong nhà”!

Tại sao lại như vậy?

Ví dụ xem phong thủy cho một ngôi nhà, các thầy phong thủy sau khi đứng ở ngoài nhà xem được phương hướng của ngôi nhà, thì sẽ vào nhà để phân tích và phán đoán. Có rất nhiều thầy phong thủy sau khi xem xong phương vị cửa chính ,sẽ vội vàng vào xem bố cục trong nhà, thực ra, đấy là một sai lầm lớn rất đặc trung!

Mở cửa sổ đón vận may vào nhà

Tướng nhà từ bên ngoài theo phong thủy
Tướng nhà từ bên ngoài theo phong thủy

Tại sao vậy?

Vì bất kỳ ngôi nhà nào cũng đều có từ trường, cũng là sự tồn tại của phong thủy. Phong thủy tốt hay xấu đương nhiên có thể ảnh hưởng đến hành vi và khí vận của những người sống trong ngôi nhà đó.
Thầy phong thủy sau khi vào xem nhà, xem phong thủy và bài trí bố cục mới tốt đẹp thì cũng chịu ảnh hưởng của phong thủy lên ngôi nhà đó. Chỉ cần lấy la bàn làm ví dụ: một số ngôi nhà lại hung ( xấu) khi bạn bước vào nhà, có thể phát hiện thấy rằng kim la bàn cứ luôn luôn chuyển động, thậm chí Bắc Nam hoán đổi cho nhau, không nhất thiết có liên hoan đến âm linh hoặc nhân tố khác.
Một thầy Phong Thủy chưa có kinh nghiệm thường không tỉnh táo, đưa ra những lựa chọn sai lầm, những dự đoán sai về phong thủy.
Có một đồng nghiệp ngành phong thủy từng hỏi tôi, tai sao khi đi ra khỏi nhà , mới nghĩ ra được nhiều biện pháp giải cứu, nhưng khi ở trong nhà thì không nhìn thấy, không tìm ra được chỗ sơ hở, những việc về sao lại không chủ động bổ sung và bổ cứu. Tôi nói vói anh ta tôi đã nghiên cứu về linh hồn rất lâu, có nhiều căn nhà có linh hồn , nếu như những thầy phong thủy có công lực không cao lắm vào bên trong ngôi nhà để xem phong thủy, nhất định sẽ nắm bắt sai cái thần của ngôi nhà. Tôi đưa ra phương pháp như sau:

1.Làm một tấm áo giáp phòng thân, đó là sự tu hành ở mức độ cao, như vậy sẽ không bị hảnh hưởng của thế giới tâm linh.

2.Sau khi có được phương hướng ở bên ngoài ngôi nhà chỉ cần thiết kế bố cục phong thủy lý tưởng bằng cách tính toán bát tự ở bên ngoài ngôi nhà. Khi bước vào nhà, căn cứ theo những tư tưởng đã được tính toán trước để tiến hành , thì sẽ không phải chịu ảnh hưởng của từ trường bên trong ngôi nhà đã đi vào rồi sẽ bị những tác động không khách quan của từ trường tác động lên. Cho nên sự thành bại của việc xem phong thủy là ở đó