Phong thủy Văn Phòng Những điều tối kỵ cho cơ quan doanh nghiệp

Những điều tối kỵ về phong thủy đối với cổng cơ quan, doanh nghiệp

Cổng không nên đối thẳng với đường, hay đền chùa, miếu mạo để tránh ảnh hưởng đến tài vận và sự phát triển… more »

Phong thủy Nhà Ở Hướng dẫn đặt két sắt đúng cách.

Hướng dẫn đặt két sắt đúng cách

Trong môt căn nhà, nơi tài vượng tụ nhiều nhất là ở nhà bếp. Vì đây là nơi sản sinh ra nhiều năng… more »

Phong thủy Cuộc Sống Ứng dụng phong thủy để sớm tìm được công việc mới

Ứng dụng phong thủy để sớm tìm được công việc mới

Cùng với sự thay đổi cơ cấu kinh tế xã hội như hiện nay, các doanh nghiệp đua nhau tuyển dụng đội ngũ… more »