Màu sắc ngũ hành phong thủy

Lựa chọn đá quý theo mạng ngũ hành

Ngũ hành bao gồm KIM, MỘC, THUỶ, HOẢ, THỔ là 5 thành phần cấu tạo nên vật chất trong vũ trụ theo quan niệm của văn hoá Phương Đông.

Màu sắc ngũ hành phong thủy
Màu sắc ngũ hành phong thủy

 

Ngũ hành tương sinh như sau:

Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc. Sơ đồ: Mộc >> Hoả >> Thổ >> Kim >> Thuỷ.

Màu sắc tương ứng của Ngũ Hành:

– Mộc: màu xanh lá cây

– Hoả: màu đỏ, màu tím

– Thổ: màu vàng

– Kim: màu trắng

– Thuỷ: màu đen, màu xanh da trời

Con người sinh ra cũng có MẠNG theo Ngũ Hành, và tuỳ vào MẠNG mà người ta lựa chọn đá quý cho phù hợp.

Cụ thể như sau:

– Mạng MỘC: đá màu xanh lá cây (MỘC) hoặc màu đen- khói, xanh da trời (THUỶ, vì THUỶ sinh MỘC)

– Mạng HOẢ:  đá màu đỏ, màu tím (HOẢ) hoặc màu xanh lá cây (MỘC, vì MỘC sinh HOẢ)

– Mạng THỔ:  đá màu vàng (THỔ) hoặc màu đỏ, màu tím (HOẢ, vì HOẢ sinh THỔ)

– Mạng  KIM: đá màu trắng (KIM) hoặc màu vàng (THỔ, vì THỔ sinh KIM)

– Mạng THUỶ: đá màu đen-khói, xanh da trời (THUỶ) hoặc màu trắng (KIM, vì KIM sinh THUỶ)

Published by

admin

Yêu thích phong thủy, linh vật phong thủy ... nghiên cứu những cái hay, thuận lời, cát lộc vượng khí cho người cho mình theo khoa học, không mê tín dị đoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.