Vương Lạc Đan sinh ngày 30/01/1984, thuộc năm Tý,

Vương Lạc Đan sinh ngày 30/01/1984, thuộc năm Tý,

những người sinh năm Tý sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Quan âm nghìn tay.

những người sinh năm Tý sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Quan âm nghìn tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.