Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Ất Mùi

Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Ất Mùi

Nam tuổi Ất Mùi nên chọn phụ nữ tuổi nào để kết hôn gặp nhiều may mắn? Hãy cùng xem lời giải đáp dưới đây nhé!

1.Đại kỵ

Nam tuổi Ất Mùi kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây:

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Bính Thân (chồng hơn vợ 1 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Nhâm Dần (chồng hơn vợ 7 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Giáp Thìn (chồng hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Mậu Thân (chồng hơn vợ 13 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Nhâm Thìn (vợ hơn chồng 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Canh Dần (vợ hơn chồng 5 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Lưu ý:

Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Ất Mùi
Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Ất Mùi

-Nam tuổi Ất Mùi kỵ cưới vợ năm 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi

-Nữ tuổi Ất Mùi kỵ có chồng năm 17, 23, 27,, 29, 35 và 39 tuổi

Nếu kết hôn vào những tuổi kỵ thì hôn nhân không thành, còn có đôi có bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sinh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

-Nam tuổi Ất Mùi sinh tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9 và tháng 12 âm lịch có số Lưu Thê (nhiều vợ)

-Nữ tuổi Ất Mùi sinh tháng 1, 2, 4 và 5 có số Lưu Phu (nhiều chồng)

-Những người tuổi Ất Mùi sinh tháng 3 và tháng 12 âm lịch có số khắc con, khó sinh và khó nuôi con.

2.Những tuổi khác

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Ất Mùi (vợ chồng bằng tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau rất tốt, gặp số Nhất Phú Quý, có số hưởng giàu sang. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, ở với nhau sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, êm ấm.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Đinh Mùi (chồng hơn vợ 2 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về kinh tế. Tuy nhiên, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, cần nhường nhịn lẫn nhau về lời ăn tiếng nói mới có thể chung sống thuận hòa.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Mậu Tuất (chồng hơn vợ 3 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, cùng chung sống với nhau có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc bền lâu.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Kỷ Hợi (chồng hơn vợ 4 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng cùng chung sống phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tính tính vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, vì vậy ở với nhau cần nhường nhịn, kiên nhẫn mới có thể chung sống bền lâu.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Canh Tý (chồng hơn vợ 5 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng cùng chung sống phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tính tính vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, vì vậy ở với nhau cần nhường nhịn, kiên nhẫn mới có thể chung sống bền lâu.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Tân Sửu (chồng hơn vợ 6 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau rất tốt, gặp số Nhất Phú Quý, có số hưởng giàu sang. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, chung sống với nhau cần nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói mới có thể hưởng hạnh phúc bền lâu.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Quý Mão (chồng hơn vợ 8 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về kinh tế. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, cùng chung sống với nhau có thể được hưởng cuộc sống hạnh phúc, nhàn hạ.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Giáp Ngọ (vợ hơn chồng 1 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng cùng chung sống phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tính tính vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, vì vậy ở với nhau cần nhường nhịn, kiên nhẫn mới có thể chung sống bền lâu.

-Chồng tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Quý Tỵ (vợ hơn chồng 2 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng cùng chung sống phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, nếu biết cùng nhau chăm chỉ làm ăn có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Chú thích:

Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Ất Mùi
Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Ất Mùi

Nhất Phú Quý (giàu có hay dư giả): Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhất Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh giàu sang, phú quý.

Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc của cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống bình thường, chỉ đủ ăn.

Nhì Bần Tiện (nghèo hèn hay thiếu thốn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện, số mạng vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn, nghèo hèn.

Nếu số mạng vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ tiêu. Ngược lại, nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.

Tam Vinh Hiển (quyền tước hay chức phận): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có chức quyền, được nhiều người kính trọng.

Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống cũng khá giả và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ có chút danh tiếng tầm thường.

Tứ Đạt Đạo (dễ làm ăn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình êm ấm. Nếu số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.

Biệt Ly hay Tuyệt Mạng (khó có thể chung sống, một trong hai người sẽ chết trước): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tuyệt Mạng hay Biệt Ly, lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn.

Nếu vợ chồng số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng ở với nhau cả đời. Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi cuộc sống gia đình không êm ấm, một trong hai người thường bị ốm đau, bệnh tật.

Published by

fengshuiexpress

Tạp chí phong thủy cuộc sống ứng dụng mỗi ngày, nhằm mang cái hay, cái tốt, cái đẹp, đại cát đại lộc cho mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.